het Theater Festival

The Box

Igor Shyshko

Een 12 uur durende performance tijdens Het TheaterFestival. Deze voorstelling maakt geen deel uit van de officiële selectie van Het TheaterFestival, maar vindt wel plaats gedurende het festival.

 

Igor Shyshko, bezet een doos, in een queeste naar begrip voor de wereld waarin we leven en de ruimte voor beweging en actieradius die ons nog rest. Bij choreografie draait alles rond tijd en ruimte, en de beperkingen die het lichaam toelaten om op een bepaalde manier – en niet op een andere –  te bewegen. The Box brengt door zijn extreme beperkingen een soort ‘natuurlijke’ choreografie op gang: de strijd van het lichaam om comfort te vinden in een uitermate gelimiteerde ruimte, binnen een tijdsframe van 12 uur.

The Box is een plaats waar alles tot stilstand komt. Er is geen beweegruimte, niets te doen, niets om naar uit te reiken. The Box kan een gevangenis zijn. Of een retreat. Een plaats van isolatie of een plaats om tot rust te komen. Het lichaam in de doos is ontdaan van al zijn markeringen. Het lijkt niet langer te weten wat te doen, waar te kijken, waarop te hopen.

In The Box moet het lichaam oplossingen vinden, steeds opnieuw. Het moet met tijd en met ongemak omgaan. Voor Shyshko is dit een werk van alledag. Een werk van bewustzijn rond de beperkingen die onze bewegingen en onze actieradius dicteren. Een bewustzijn rond het verschil in ‘beweegruimte’ hier (in Brussel, in België) en in andere regio’s van de wereld. Zoals in zijn geboorteland Belarus waar ‘the box’ steeds kleiner en beperkter wordt op vlak van vele niveaus van vrije meningsuiting.

Igors’ aanwezigheid is niet performatief, maar staat er wel op niet genegeerd te worden. The Box  is een obstakel in de ruimte en verstoort de sociale orde, de vlotte passage en nodigt uit tot kijken en tot conversatie. Ze herinnert ons eraan dat onze levens zich in boxes afspelen – administratief, creatief, politiek en existentieel.

The Box zal plaatsvinden op 16 september 2023 – van 11:00 tot 23:00 – op het plein voor KVS BOL, het terras van KVS BAR De Servante.

KVS BOL
KVS BOL
Gratis
duur: 12 uur