het Theater Festival

Is dat fair? Het charter fair practices in de praktijk

i.s.m. Kunstenpunt, oKo & Cultuurloket

We willen allemaal meer fairness in de kunsten. Een betere behandeling van kunstenaars en freelancers, een sterker verbond tussen individueel en institutioneel, groot en klein. Ideeën en initiatieven zijn er genoeg, maar ze blijken vaak moeilijk realiseerbaar en weinig duurzaam. Waar schort het, waar zitten de knopen, hoe ontwarren we die en hoe duwen we de oplossingen erdoor?

Kunstenpunt verzamelde de afgelopen jaren vaak voorkomende en complexe casussen van unfairness. Samen met kunstenaars en kunstwerkers werken we aan concrete oplossingen. Als maatstaf hanteren we de vier principes van het nagelnieuwe charter fair practices van oKo: solidariteit, transparantie, duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Factcheckers van o.m. Kunstenpunt, oKo en Cultuurloket toetsen de ideeën ter plekke af aan hun haalbaarheid en gevolgen. Later delen we ze met de sector.

Schrijf je in en werk mee aan fairness in de praktijk!

*** BRING AN ARTIST ***

Een werkdag rond fair practices is niets zonder het perspectief van de kunstenaar. Daarom vragen we elke deelnemer die werkt bij een kunstenorganisatie om een kunstenaar mee uit te nodigen.

Eén van de redenen waarom het voor kunstenaars moeilijk is om aan studiedagen deel te nemen, is dat het voor velen een onbetaalde werkdag is. Daarom willen wij ook voorstellen dat jouw organisatie de onkosten en tijdsbesteding van die kunstenaar fair vergoedt.

Heb je een casus van een onfaire praktijk?
Stuur een mail naar praktijk@kunsten.be . We anonimiseren alles en bundelen wat binnenkomt in een cahier (geen exhausief overzicht), dat we later delen met de sector. Het cahier zal ook de oplossingen bevatten waarmee we op 12 september op de proppen komen.

NIEUWSBRIEF

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief.

CONTACT

@ info@theaterfestival.be
het TheaterFestival Vlaanderen
Jan Van Rijswijcklaan 155
2018 Antwerpen

TICKETS

Kaaitheater
W www.kaaitheater.be
T +32 2 201 59 59
Gallaitstraat 76-78
1030 Schaarbeek