het Theater Festival

Big Conversation On Today’s Theatre

i.s.m. Etcetera, Beursschouwburg & rekto:verso

Waar moeten we in de podiumkunsten dringend nog eens over doorpraten? Speciaal voor Het TheaterFestival kozen Etcetera, rekto:verso en Beursschouwburg de tien meest belangwekkende discussiepunten van afgelopen seizoen. Schuif mee aan tafel voor die hete hangijzers waar je zelf warm van loopt, en gooi gerust ook jouw ijzer in het vuur. Praten is de kortste weg naar morgen. 

Dekolonisering, generatiewissels, seksisme, fair practice, grote huizen: ze zorgden ook afgelopen seizoen voor druk gedeelde opinies en pittige toogdiscussies, maar echt samen in gesprek gaan tussen verschillende visies? Op deze Big Conversation gaan we face-to-face, om elkaars ideeën extra aan te scherpen. 

The Big Conversation (een concept van Beursschouwburg) is tien tafels, tien thema’s, drie informele gespreksrondes van 50 minuten, maximum tien mensen rond elke tafel en telkens één centrale stem met een relevant verhaal of een boeiende mening die het gesprek op gang trapt. En tussen elke ronde even afkoelen bij een hapje en drankje, klaar voor weer een nieuwe tafel, een volgend gesprek.

Wil jij ook je zeg? Of liever met gespitste oren meeluisteren?
Alles mag, niets moet. Behalve nu intekenen!

Hieronder vind je de tien gesprekstafels.

1. De kunstschool in crisis?

(Met Khalid Koujili El Yakoubi, master KASK)

Wat kunststudenten voor de kiezen krijgen, staat dat nog genoeg in contact met wat er allemaal kantelt buiten de school? Zeker de witte traditie van het curriculum is in zowat elke kunstopleiding minstens een vraagstuk, soms zelfs een open conflict. Maar ook mannelijke structuren, de wijze van evalueren en klassieke noties als virtuositeit staan meer dan ooit onder druk. Hoe ver kan een school veranderen of stagneren voor ze zichzelf verloochent? Ten koste van wat of wie?

2. Do it yourself

De dekolonisering van het kunstenlandschap kan niet zonder een transitie van haar instellingen. Maar hoe initiëren we die verandering het beste: van binnenin de gevestigde orde of van buitenaf, door het ontwikkelen van alternatieve organisaties, collectieven en informele netwerken? Kan je vanuit een witte instelling wel écht aan dekolonisering doen?

3. Doe eens iets met nieuwkomers?

(met Globe Aroma)

Zeker sinds de ‘vluchtelingenzomer’ van 2015 lijkt ‘theater met mensen van elders’ wel een nieuw genre geworden. Druk worden ‘nieuwkomers’ gesolliciteerd voor participatieve en andere (podium)projecten. Of zo lijkt het toch. Nemen we hun verhaal en artistieke mogelijkheden echt serieus? Kijken we ernaar als mensen of als een categorie? Wat zijn volgens de betrokkenen zelf de juiste voorwaarden om samen theater te maken?

4. Duurzaam dekoloniseren

(met Aminata Demba, actrice in o.a. Black, en Orlando Verde, Cinema Zuid)

Het koloniale verleden verovert (eindelijk?) ook de scène, maar de (her)opvoering ervan blijft conflictueus – zo bewees onlangs ook weer Black. Waar ligt de grens tussen bekritiseren en reproduceren? Kunnen theatermakers het zich nog permitteren om over deze kwesties een voorstelling te maken voor een exclusief wit publiek, hoe provocatief hun zelfkritiek ook? Hoe dekoloniseren we duurzaam en inclusief?

5. Hoe verder na #metoo?

(met Ilse Ghekiere & Melissa Mabesoone, Engagement)

‘#metoo’ bracht een schokgolf teweeg binnen de kunsten. Maar is er intussen al echt iets veranderd? Welke duurzame veranderingen zijn er nodig om de sector te transformeren tot een plek waar gelijke kansen en feminisme geen dode letter blijven? Ja, er zijn mogelijke maatregelen en methodieken. Wie wil ze ook echt implementeren? En hoe? Wat vraagt dat van onze vaste structuren?

NIEUWSBRIEF

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief.

CONTACT

@ info@theaterfestival.be
het TheaterFestival Vlaanderen
Jan Van Rijswijcklaan 155
2018 Antwerpen

TICKETS

Kaaitheater
W www.kaaitheater.be
T +32 2 201 59 59
Gallaitstraat 76-78
1030 Schaarbeek