het Theater Festival

Hof Van Eede

In hun derde productie onderzoekt hetjonge gezelschap Hof van Eede de verhouding tussen kunst en leven. Kankunst helpen ons leven te leven? Willenwe verhalen die waar zijn, of is hetgenoeg als ze mooi zijn? En als we zo in de greep zijn van artistieke invloeden, wie zijn we dan nog echt?

Hof van Eede onderzoekt in haar derdeproductie de verhouding tussen kunsten leven: wat gebeurt er als we de werkelijkheid van een kunstenaarslevenverheffen tot het mythische, en onsleven inrichten naar die mythe? Kankunst helpen ons leven te leven? Willenwe verhalen die waar zijn, of is hetvoldoende als ze mooi zijn?

Artistieke beïnvloeding kan ernstigegevolgen hebben: talloze lezers van Goethes meesterwerk ‘Die Leiden des jungen Werther’ raakten zozeer in de ban door dit boek dat ze net als Wertherzelfmoord pleegden.

Anders dan dit zogenaamde ‘Werther-effect’ is het ‘Weiss-effect’ van Hof van Eede een fenomeen dat de drie personages inspireert tot daadkracht. Hun kijken wordt een scheppend kijken, ze citeren, ze vieren, herdenken, reënacten, worstelen. Het Weiss-effect wakkert de levenslust aan, en nodigt uit om de grauwe werkelijkheid voortdurend van een gouden randje te voorzien. Maar als we zo in de greep zijn van onze invloeden, wie zijn we dan nog echt?