het Theater Festival

“Dagboek van een leeg bed heeft aan die subtiele poëzie genoeg om te raken. ‘Hij zoekt tussen het puin van de geschiedenis naar iets dat glimt’, zegt Rasem bijvoorbeeld halverwege. ‘Hij’ is de angst die rondwaart in Irak, maar het zou evengoed de theatermaker zelf kunnen zijn. Met dit stuk levert hij een intimistisch kleinood af voor een wereld vol geweld.”

De Standaard

“Dagboek van een leeg bed is een intimistische, poëtische vertelling in woord, beeld en klank, persoonlijk én universeel.”

theaterkrant.nl

Dagboek van een leeg bed

Mokhallad Rasem / Toneelhuis

Ik vertrek vanuit mijn eigen levensverhaal, dat begon in Bagdad en mij naar België bracht. Maar ik maak geen documentaire over mijn leven en geef geen commentaar op politieke situaties. Ik maak een reis door de metaforen van de Arabische taal die mijn moedertaal is.” – Mokhallad Rasem

Mokhallad Rasem verzamelt al twintig jaar persoonlijke notities: hij noteert dagelijks beelden die hem in zijn dromen verschijnen, herinneringen die opduiken en indrukken die vanuit de dagelijkse werkelijkheid zijn verbeelding binnen tuimelen. Tussen een leeg bed en dozen vol herinneringen verwoordt Mokhallad Rasem nu eens diepzinnige gedachten en heftige emoties, dan weer verstilde observaties en verrassende fantasieën. En dat alles voor het eerst in zijn moedertaal, het Arabisch. 

Dagboek van een leeg bed is een poëtische uitnodiging om na te denken over het verglijden van de tijd, over afstand en intimiteit, over afscheid moeten nemen en weer opnieuw beginnen. 

concept, spel & tekst Mokhallad Rasem | dramaturgie Erwin Jans | scenografie Mokhallad Rasem | productie Toneelhuis | productieleiding Tom Van Aken | videotechniek Paul Van Caudenberg | techniek Dominick Geentjens | vertaling & boventiteling Marthe Nelissen | decor decoratelier Toneelhuis (Jan Palinckx, Karl Schneider, Patrick Jacobs, Senne Suls & Niels Antonissen) | kostuum kostuumatelier Toneelhuis (Cindy Dierckx, Monique van Hassel & Kathleen Van Mechelen) | met dank aan techniek Bourla & Erik Borgman
€18 (basis) / €16 (65+) / €14 (-26/pro) / €10 (-18)
duur: 60 min.
taal: Arabisch gesproken / NL, FR & EN boventiteld

Toneelhuis

Mokhallad Rasem (°1981) is acteur en regisseur, geboren en opgeleid in Bagdad. De oorlog in Irak geeft zijn leven een andere wending en sinds 2005 woont en werkt hij in België. Hij liet zich opmerken met Irakese geesten dat flitsend en fysiek, associatief en fragmentarisch opgebouwd is. Sinds 1 januari 2013 is hij Toneelhuismaker. Waar hij aanvankelijk vooral met klassiek theaterrepertoire aan de slag ging, is zijn aanpak mettertijd meer documentair van aard geworden. Projecten als Body Revolution en Zielzoekers getuigen van een bijzondere gevoeligheid voor wat ontheemding met een mens doet. Pakkend, universeel, en koppig hoopvol.

Uit de blog: