het Theater Festival

JURYRAPPORT HET THEATERFESTIVAL 2021
VAN HET OUDE NORMAAL TOT HET NIEUWE DIGITAAL


Hoe doe je dat, een TheaterFestival samenstellen in een seizoen dat voor tweederde werd getroffen door een lockdown? Wat is onze rol als jury en als festival in zo’n vreemd jaar? En is het wel zinvol om een selectie te maken uit het beperkte aanbod dat de kans kreeg om in première te gaan, terwijl zoveel andere voorstellingen noodgedwongen werden uitgesteld?

Het zijn vragen waar we met de jury van Het TheaterFestival stevig over hebben gediscussieerd. We willen zeker niet pleiten voor business as usual, noch zijn we de tendens genegen om vooral door te blijven gaan en creatief te blijven wanneer dat vrijwel onmogelijk is. We treuren mee met alle kunstenaars die hun projecten in het water zagen vallen en met alle organisaties die uitgeput raakten van het vele plannen en herplannen. 

Net daarom willen we nu meer dan ooit de podiumkunsten met jullie vieren. We vinden het onze taak om iedereen deelgenoot te maken van al die parels die we hebben gezien. In de periode na de eerste lockdown, en zeker toen begin september het cultuurjaar vervroegd en in alle hevigheid losbarstte, was er zo’n eruptie van creativiteit op onze podia dat het niet moeilijk was om tien voorstellingen te selecteren die ons van onze sokken hebben geblazen. Producties die ons en de rest van het publiek wisten te beroeren in een tijd waarin dat meer dan ooit nodig was.

Tegelijk stond de theaterwereld ook vanaf de tweede lockdown niet stil. Achter de schermen werd er volop gerepeteerd. Sommige producties gingen al meteen digitaal in première, als livestream of in een andere vorm (podcast, whatsapptheater, interactieve online projecten,…). Hoewel we als jury de live-ervaring toch vaak hebben gemist, waren er ook digitale en ‘coronaproof’ projecten die ons hebben overdonderd. 

Dat leidt dit jaar tot twee lijnen in onze selectie. We presenteren als vanouds tien collectief geselecteerde live voorstellingen (#jury21), maar daarnaast ook zes digitale bijzonderheden (#specialhonours): elk jurylid koos daarvoor persoonlijk één artistiek interessante productie die hem of haar het meest heeft gecharmeerd. Al die vruchten presenteren we op het festival gewoon naast elkaar, als spiegel van het afgelopen jaar.

Die geselecteerde voorstellingen laten we ook in dit juryrapport graag voor zich spreken. Ook wat dat betreft is dit een andere selectie dan gewoonlijk. Extra beschouwingen over artistieke tendensen of andere opmerkzaamheden in de Vlaamse podiumkunsten anno 2021 zouden niet alleen weinig grond hebben, ze zouden ook veel meer pretenderen dan waar ons reële jurygesprek – noodgedwongen gespreid over enkele zoom-gesprekken – het voorbije jaar ruimte voor liet.