het Theater Festival

SAVE THE DATE 05 SEP - 15 SEP 2019 GENT


Moed, ondanks alles

In onze kortademige samenleving moet alles en iedereen ‘top’ zijn. Top-onderwijs, top-koks, top-seks, top-talent, top-lief, top-allochtoon, top-werkloze, top-vluchteling. Al van in de kleuterklas leren onze kinderen te excelleren in hun talenten. Better, higher, faster is de mantra, schaalvergroting het ultieme dogma. Vooruit met de geit! Alles is competitie. En zo loopt er een nieuwe breuklijn door onze samenleving, die van winners en losers, een gapende kloof tussen diegenen die het gemaakt hebben en diegenen die het noodgedwongen moeten blijven proberen.

De selectie voor het TheaterFestival is geen selectie van top-voorstellingen. Het is geen optelsom van sterretjes. Geen Michelin of Gault&Milliau. Maar het is ook geen afvalwedstrijd of pop poll. Dus ook geen Komen eten of Eurovisiesong-festival. Het is dus ook geen verzameling van de meest populaire voorstellingen, laat staan van de meest gehypte.

De selectie die we u blinkend en springend van enthousiasme presenteren, is het resultaat van een intensief gesprek over de meest belangwekkende voorstellingen, een seizoen lang. En goede gesprekken lopen nu eenmaal moeilijk, ja soms zelf stroef: je moet luisteren, je moet argumenten aandragen, je moet je kunnen verplaatsen in het perspectief van de ander, om nadien even koppig jouw eigen uitgangspunt te verdedigen. Deze selectie is dus wat ze is, een selectie die het resultaat is van een inhoudelijk gesprek. En dat gesprek gaat over de voorstellingen zelf, over het ambachtelijke inzicht en de zin voor avontuur van de makers in kwestie, over de relevantie van hun voorstel, ja zelfs over schoonheid, maar ook over de staat van het theater- en dansveld in de breedte en de diepte en over de maatschappelijke spanningen waartoe dat veld, willen of niet, zich dient te verhouden.

De jury van het TheaterFestival dit jaar bestond uit Johan Thielemans, Evelyne Coussens, Charlotte De Somviele, Pieter T’Jonck, Mia Vaerman, Simon van den Berg, Karel Vanhaesebrouck en Herien Wensink.