het Theater Festival

Klop op deuren die je niet kent in Gent

za 07 sep 2019

Deze ochtend werd de Staat van de Stad in kaart gebracht, een initiatief dat ieder jaar terugkeert in de stad waar het TheaterFestival zich afspeelt. Na Antwerpen en Brussel ging initiatiefnemer Lara Staal – artistiek curator, onderzoeker en cultuurjournalist – op zoek naar plaatsen waar de verbeelding welig tiert en waar creatieve broeihaarden Gent in beweging brengen.

Simon J. Bellens & Lotte Lola Vermeer

De Staat van de Stad is een dag die kadert in Nieuwstedelijke Grond; een onderzoekstraject van Kunstenpunt, waarin ze de territoria van nieuwstedelijke creatie wil verkennen. Er wordt gekeken naar interessante kruisbestuivingen, de manier waarop nieuwe plekken ontstaan en welke sociale en artistieke dynamieken die misschien niet veel aandacht krijgen, maar wel van groot belang zijn voor de wijk en de creativiteit in de stad.

Deze dynamieken en plekken willen ze in kaart brengen, maar Nieuwstedelijke Grond is ‘geen exhaustieve, objectieve mapping die plekken vastpint. Het is een zachte cartografie die subjectief peilt naar beweegredenen, dynamieken onderzoekt en daarbij vertrekt vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundigen: de betrokken kunstenaars, activisten en burgers. Als wetten, beleid en instellingen de zichtbare harde lijnen zijn, gaan we met dit traject op zoek naar de onzichtbare zachte lijnen, de dynamieken, spanningen en petites histoires, en bekijken we wat er leeft.’
(Uit: Over Nieuwstedelijke Grond)

In de ruimte

De dag stond in het teken van kennismaking met uiteenlopende mensen en praktijken die de stedelijke creatie in Gent bevolken. Op de Staat van de Stad las Lara Staal een brief aan de stad Gent voor, waarin ze achttien ongevraagde adviezen formuleerde om de creatieve bloei en diversiteit die er is verder te laten bloeien en te stimuleren, en niet te laten kapen door processen van gentrificatie of opwaardering. Ze stipt thema’s aan als subsidies, het dichten van kloven en vrijwilligers. We lichten er vijf uit:

7. Duurzaamheid

Tijdelijke invulling’ klinkt geweldig en voor sommigen werkt het gedwongen nomadische bestaan omdat ze altijd in beweging moeten blijven, maar herken op tijd de waarde van een plek die mag blijven. Iedere twee, drie jaar van locatie naar locatie hoppen kan precies niet doen wat het beoogt; namelijk duurzame relaties ontwikkelingen met de buurt en zijn bewoners. Je ergens thuis voelen heeft tijd nodig. Vertrouwen wordt niet in drie maanden tijd opgebouwd. 

9. Doelgroepdenken

Stop met doelgroepdenken. Gemeenschappen met verschillende culturele achtergronden dienen serieus genomen te worden. Het idee dat er formules zouden bestaan om specifieke groepen binnen te halen is paternalistisch. Iedere gemeenschap is net zo goed divers in zichzelf. Een ieder die het gevoel heeft serieus genomen te worden en mede invloed mag uitoefenen zal zich aangesproken voelen.

11. Falen


Falen is cruciaal. Topkunst mislukt zogezegd nooit maar moet daarom voortdurend conservatieve keuzes maken. Want alleen door op ‘safe’ te spelen, kan het idee van ‘kwaliteit’ en ‘succes’ behouden worden. Hierdoor circuleren altijd weer dezelfde namen die voortdurend op dezelfde manier gepresenteerd worden aan een publiek. Diepstedelijke praktijken daarentegen moeten kunnen falen. Risico is deel van het proces. Alleen zo kunnen ze direct inspelen op de actualiteit en zoeken naar nieuwe vormen. 

12. Onafhankelijkheid


Durf initiatieven hun onafhankelijkheid te laten behouden. Probeer niet alle kleinere organisaties onder één gezamenlijke vlag te duwen. Pluriformiteit is wezenlijk. Pas als iemand zijn specifieke zelf mag zijn, is er ruimte open te staan voor anderen.

17. Nieuwsgierigheid

Durf een nieuwsgierige burger te zijn van je stad. Wandel soms in buurten waar je nog nooit geweest bent. Vindt de moed op deuren te kloppen die je nog niet kent. Verlaat met enige regelmaat het stadscentrum. Een stad is alleen divers als je durft je eigen habitat te verlaten.

Lees de volledige brief op theaterfestival.be

 

We kunnen geen recht doen aan de veelheid van de creatieve grond in Gent, maar we lichten vijf bijzondere plekken uit.

Bij’ De Vieze Gasten

dit huis, dat is ontstaan uit het theatergezelschap, wil dit huis ‘de meest uiteenlopende sociaal-artistieke projecten en evenementen in het kloppende culturele hart van de Brugse Poort’ stimuleren.

De Koer

maakt vanuit ‘multidisciplinaire, artistieke en sociale werking ruimte voor experiment en inspireert tot spel, reflectie en actie.’ Met muziekprogrammatie, een café, en een zeeptuin om natuurlijke reinigingsmiddelen te maken.

Manoeuvre

is een ‘co-creatieve kunstenpraktijk met o.a. buurtbewoners, kunstenaars’. Als open atelier en kunstenresidentie organiseerde het al Naaisatelier, waar kledij een persoonlijke ‘levensquote’ krijgt.

Kunsthal Gent

is sinds 2018 gevestigd in een 14de-eeuws Karmelietenklooster. Het noemt zichzelf een ‘experimenteel kruispunt voor de presentatie en ontwikkeling van hedendaagse kunst’. 

In de ruimte

biedt een concertzaal, expositieruimtes en ateliers aan, om tegemoet te komen aan de nood aan tentoonstellings- of experimentatieplekken van pas afgestudeerde kunstenaars en studenten, 

 

One Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Tags: , , ,