het Theater Festival

Emilie Kabongo

 

Kunstenfestivaldesarts publiekswerker Emilie Kabongo heeft een voorliefde voor alles wat kunst is. Na een bachelor te hebben behaald in de Sociologie is ze overgeschakeld naar de master Cultural Studies waardoor dat ze al samen kon werken met deBuren en Beursschouwburg voor de uitwerking van een reeks onder de noemer WeObject. Daarnaast heeft de stage gelopen bij de Mahmoud Darwich leerstoel, Bozar en is ze nog actief met de verdere uitwerking van eigen projecten zoals WeObject een platform dat het thema dekolonisatie behandelt.

Ik zit in de jury omdat…

Ik geloof dat cultuur de kracht bezit om de samenleving te onderwerpen aan een diepgaand onderzoek en het daarmee ook kan opschudden. Cultuur kan sommige normen en waarden in vraag stellen, kan deze bespreekbaar maken en heeft zelfs het potentieel om verandering te brengen. Ik geloof dat als we een kritische en progressieve samenleving willen zijn, cultuur hier een prominente rol in speelt.  Daarom is jurylid zijn van een culturele instelling  zoals Het TheaterFestival een grote kans. Hopelijk is er op deze manier kans op een altijd innoverende culturele scene.

Een belangwekkende voorstelling is voor mij…

Een belangwekkende voorstelling voor mij is een voorstelling dat zowel toegankelijk, kritische als vermakelijk is. Natuurlijk is het intellectuele deel belangrijk maar ik geloof ook dat om impact hebben met een voorstelling  de toegankelijkheid ervan niet uit het oog te verliezen is.