het Theater Festival

Charlotte De Somviele

Charlotte schrijft freelance over dans en performance voor o.a. De Standaard en is kernredactrice van Etcetera, tijdschrift voor podiumkunsten.

Ik zit in de jury omdat …

Recensenten schrijven vaak in een vacuüm. Over een voorstelling spreken is iets helemaal anders. Naar theater gaan impliceert voor mij altijd jezelf als kijker in vraagstellen: je poëtica, je referenties, je maatschappelijke positie en visie op de rol van kunst in een samenleving. Het zijn precies die verschillende standpunten die tijdens de jurygesprekken aan de oppervlakte komen. Er is géén vanzelfsprekende blik op theater en dat dwingt je om je ervaring heel precies onder woorden te brengen. Luxe is dat.

Een belangwekkende voorstelling is voor mij …

Een belangwekkende voorstelling ontregelt, op alle vlak. Theater beschouw ik als niet minder dan een vorm van zingeving, een gids om het leven, de ‘mensch’ en maatschappelijke systemen beter te begrijpen. Een straffe voorstelling levert wijsheid aan, intensifieert emotionaliteit, maakt je visie op de wereld complexer en je verhouding ertoe actiever. Ambacht is maximaal een voorwaarde, nooit een doel.