het Theater Festival

Charlotte De Somviele

 

Charlotte coördineert de podiumberichtgeving bij De Standaard en is co-hoofdredacteur van Etcetera, tijdschrift voor podiumkunsten.

Ik zit in de jury omdat …

Recensenten schrijven vaak in een vacuüm. Over een voorstelling spreken is iets helemaal anders. Naar theater gaan impliceert voor mij altijd jezelf als kijker in vraag stellen: je poëtica, je referenties, je maatschappelijke positie en visie op de rol van kunst in een samenleving. Het zijn precies die verschillende standpunten die tijdens de jurygesprekken aan de oppervlakte komen. Er is geen vanzelfsprekende blik op theater en dat dwingt je om je ervaring heel precies onder woorden te brengen.

Een belangwekkende voorstelling is voor mij …

Een belangwekkende voorstelling ontregelt. Theater is voor mij een bron van zingeving, een gids door het leven, een manier om mens en systeem beter te begrijpen. Ambacht is maximaal een voorwaarde, nooit een doel.