het Theater Festival

Wikify het Theaterfestival – Do’s en don’ts

zo 03 sep 2017

De theaterwereld is een allegaartje van inspiratiebronnen; er valt nog zoveel te leren van en over elkaar. Zeker van dat laatste idee moet er hoogdringend werk van gemaakt. Laten we alle kennis die we bezitten delen langs de wegen van het internet! Laten we beginnen aan een eigen Wikipediawereld! Hier een tiental handgrepen om je de Wikipediaanse kunst eigen te maken.

Lieselore Remans

1. Be the encyclopedia

Deze eerste les is misschien wel de meest vanzelfsprekende. Wikipedia als online encyclopedisch gegeven bevat enkel informatie die relevant kan zijn voor het onderwerp. Voeg daarom alleen kennis toe waarvan jij denkt dat die thuishoort in een naslagwerk dat door heel de wereld geraadpleegd kan worden. Allemaal leuk om te weten welke Spice Girl jij mag zijn in je vriendengroep (de masculiene versie betreft Get Ready), de rest van de internetbevolking heeft daar geen zaken mee.

2. Be clear

De tekst die je je lezer voorlegt moet helder zijn. Dit impliceert een typisch Wikipediaanse indeling van de informatie waardoor je hem snel diagonaal kan doornemen. Gebruik in ieder geval titels, ondertitels en kopjes om een artikel te structureren. Geen Proustiaanse vertellingen die honderden regels inpalmen. Schrijf kort en to the point. Tevens hoef je niet elk kernwoord uit te leggen, ongetwijfeld bestaat daar reeds een andere pagina van (zo niet: maak er één!). Zo moet je niet bij elke acteur opnieuw leggen wat het betekent om te acteren. Via interne links kan je van een omschrijving als “is een Antwerpse regisseur” de lezer meteen doorverwijzen naar regisseur en Antwerpen, indien de arme stakker niet weet waar dat dat ligt.

3. Be neutral

Dit ligt in de lijn van de encyclopedische kennis; alles wat we te weten (moeten) komen over het onderwerp moet vanuit een neutraal standpunt geschreven worden. Beschrijf alle insidersinformatie
vanuit een buitenstaanderspositie. Leer de lezer alles over theater zonder dat je je eigen standpunt daarover prijsgeeft. Geen theateroorlog starten. Geen East Coast versus West Coast, oftewel Gent versus Brussel of Antwerpen. We blijven allemaal goede vriendjes van mekaar.

4. Be the connector

De theaterwereld is klein, iedereen heeft wel met iedereen al eens samengewerkt. Net daarom is het handig om dat radarwerk van interne connecties bloot te leggen. Refereer naar andere acteurs, regisseurs, theatergezelschappen, productiehuizen en leg zo verbanden tussen verschillende Wikipediapagina’s. Bekijk vergelijkbare onderwerpen als voorbeeld. Verbind op die manier iedereen in de theater wereld door letterlijk links te leggen naar bestaande pagina’s.

5. Be outside the box

Het buitendedoos gegeven lijkt al te vaak opgedrongen in een (al dan niet artistieke) creatie, het is tevens een noodzakelijke kwaliteit om je Wikipediaanse cultuur eigen te maken. Concreet betekent dit gegeven dat je niet over jezelf, je baas, een familielid of de eigen organisatie schrijft . De neutrale blik verandert dan maar al te snel in een promopraatje. Zoek verdere contreien op!

6. Be the messenger

Deze regel herneemt grotendeels enkele vorige opmerkingen. Wikipedia tracht een objectieve informatiebank te zijn. Feiten, feiten, feiten. Het is geen plaats om nieuwe theorieën of inzichten
te spuwen. Probeer niet zelf de rol van analist op te nemen, schrijf wat al geschreven is. Echt behoefte aan je mening te verspreiden? De toog van het Kaaicafé is daar dan de geschikte plek voor.

7. Be timeless

Het is een immer van toepasbare raad om een tijdloze smaak te bezitten. Iets wat niet uit de tijdsgeest verdwijnt. Wees tijdloos, denk tijdloos, schrijf tijdloos. Met omschrijvingen van voorstellingen die gespeeld werden vorig jaar, vorig decennium of zelfs pas overmorgen weet de lezer niet wanneer die precies plaatsvonden. Hanteer daarom een veel duidelijkere datumnotatie zoals in de eenentwintigste eeuw, de jaren ’80 of zelfs 4 september 2017.

8. Be humble

Temper tot slot je enthousiasme wanneer je over theater schrijft in Wikipediaanse stijl. Gebruik geen kwalificaties in je doorlopende tekst. Ze maakten de beste voorstelling ooit kan dan beter herschreven worden als De voorstelling werd geselecteerd voor Het Theaterfestival 2017. Er bestaat in deze specifi eke internetomgeving niets als beste, meeste of knapste. Doe maar gewoon zoals Kendrick het ons heeft geleerd: Bitch, sit down!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Tags: ,