het Theater Festival

(c) Phile Deprez

Toekomst van het verleden: welke vragen wil jij in 2050 kunnen stellen over de podiumpraktijk van vandaag?

In ‘de meest vluchtige der kunstvormen’ is documentatie cruciaal voor reflectie, onderzoek en geschiedschrijving, maar ook voor de ontwikkeling van de podiumpraktijk zelf. Wanneer een voorstelling gespeeld is, dreigt zonder foto’s, video’s, of kritische teksten de vergetelheid. Toch komen de steun en aandacht voor documentatie -in al zijn mogelijke vormen- de laatste jaren merkbaar onder druk. In een open werksessie snijden de Vlaamse actiegroep voor podiumdocumentatie en het Nederlandse initiatief NIT enkele belangrijke vraagstukken aan: hoe kunnen we documentatie-initiatieven een wervend perspectief bieden in een tijd waarin ze tussen de plooien van het kunsten- en erfgoedveld dreigen te vallen? Welke modellen voor het ontsluiten van het materiaal passen bij deze digitale tijden? Hoe kunnen we de steeds diversere praktijken van podiumkunstenaars capteren?

Welke vragen willen we in 2050 kunnen stellen – én beantwoord zien – over de podiumkunstenpraktijk van vandaag? Welke vragen hebben we vandaag over podiumwerk uit 1980 of 1960 en hebben we het nodige materiaal ter beschikking om die ook te kunnen beantwoorden? Welke aspecten van de steeds diverser wordende praktijk verdienen zorgvuldige documentatie en dreigen tussen de plooien van de geschiedenis te vallen?

We buigen ons over deze prangende vragen aan de hand van drie spitante voorzetten, en formuleren plannen en ambities voor een relevante collectieve documentatiepraktijk, bestand tegen de tand des tijds.

Programma

13:30: Ontvangst

14:00 – 14:15: inleiding

14:15 – 14:45: Onder andere Bojana Mladenović (SNDO Choreography, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten), Thomas Crombez (o.a. Platform for Digital Humanities, Universiteit Antwerpen) en Peter Aers (kunstenaar) maken hun persoonlijke tijdsreis en dagen de huidige invulling van ‘documentatie’ uit (plenair)

14:45 – 15:15: vragen voor 2050 en 1980 van alle deelnemers

15:30 – 16:30: wilde ideeën, ambities en concrete plannen om te zorgen dat de vragen in de toekomst ook antwoorden kunnen krijgen (in werkgroepen)

16:30 – 17:00: afronding en vooruitblik

17:00: drink

Inschrijven kan je HIER!

Actiegroep Podiumdocumentatie Vlaanderen, werkgroep NIT i.s.m. deBuren en Het TheaterFestival

De Actiegroep Podiumdocumentatie Vlaanderen werd in 2016 opgericht als reactie op de slinkende steun voor het documenteren van de podiumkunsten in Vlaanderen. De Actiegroep kent leden uit het professionele podiumveld, de academische wereld, het hoger kunstonderwijs, Kunstenpunt en expertisecentra Packed en Het Firmament. De Actiegroep wordt vandaag getrokken vanuit Kunstenpunt en Het Firmament.

De Werkgroep NIT voor documentatie, geheugen en discours in de podiumkunsten is een Nederlands initiatief. Het is een informele tafel van personen en instellingen die de urgentie delen om de lacunes die zijn gevallen sinds de bezuinigingen (o.a. het wegvallen van het TIN). Het Theaterjaarboek 2016 is daarvan een eerste manifestatie.

EXTRA! Op 26 september organiseert DEN (Kenniscentrum Digitale Cultuur Nederland) een workshop digitale bewaring van culturele informatie voor cultuurmakers i.s.m. PACKED/Tracks. Een belangrijk initiatief dat aansluit bij De Toekomst van Het Verleden en de Vlaams-Nederlandse samenwerking. Meer informatie vindt u hier.

NIEUWSBRIEF

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief.

CONTACT

@ info@theaterfestival.be
het TheaterFestival Vlaanderen
Jan Van Rijswijcklaan 155
2018 Antwerpen

TICKETS

Kaaitheater
W www.kaaitheater.be
T +32 2 201 59 59
Gallaitstraat 76-78
1030 Schaarbeek