het Theater Festival

Platform Dramaturgie #3

i.s.m. rekto:verso & Etcetera

Bij de registratie voor platform dramaturgie #3 werd gevraagd naar een onderwerp of probleem dat je als dramaturg graag wil delen. Op basis van de ingestuurde voorstellen zijn er drie thema-tafels waar ieder zijn vragen, problemen of gedachtes kwijt kan.

Tafel 1: Het dramaturgisch gesprek

De dramaturg is als klankbord voor de maker een belangrijke gesprekspartner tijdens het maakproces. Maar hoe vindt een gesprek, tussen dramaturg en kunstenaar, plaats? Welk soort gespreksvormen hanteren we tijdens het creatieproces?? Hoe bereidt je zo’n dramaturgische gesprek voor? Hoe geef je het vorm? En hoe wordt dit gesprek opgevolgd?

Hoe vindt het dramaturgische gesprek plaats onder…dramaturgen. oe kunnen we onderling communiceren over onze eigen praktijk?? Hoe kunnen we van elkaar leren? Wat kan een nieuwe generatie dramaturgen leren van meer ervaren dramaturgen? En vice versa. Hoe kan dit worden gedocumenteerd en gearchiveerd voor de toekomst en voor verder onderzoek?

En hoe zichtbaar is dit dramaturgische gesprek voor de buitenwereld? Moet dit überhaupt zichtbaarder worden? Of mag dit gerust onder de radar blijven? En welke impact kan dit dramaturgische gesprek hebben op het beleid van een kunstinstelling, productiehuis of programmeur.

Tafel 2: Een diversiteit aan dramaturgen in een hybride (podium)kunstenveld.

Het nationale en internationale (podium)kunstenveld wordt steeds hybrider. De schotten tussen disciplines verdwijnen waardoor kruisbestuivingen gemakkelijker kunnen plaats vinden. Welke impact heeft deze evolutie op het métier en rol van de dramaturg? Hoe ziet het diversifiërend veld van dramaturgen eruit? Veranderd het ook ons denken over wat dramaturgie is of kan zijn? Wat kan theaterdramaturgie leren van dansdramaturgie? Wat is de invloed van wetenschap en technologie op dramaturgie? En hoe gaan theaterhuizen en instituten om met deze evolutie?

In tegenstelling tot het buitenland (o.a. Nederland en Duitsland) kent België geen officiële dramaturgie-opleiding. Wat is de relevantie van een dramaturgie-opleiding in een kunstenveld dat steeds sneller veranderd? En wie zijn die dramaturgen die geen opleiding hebben genoten en hoe heeft hun praktijk zich ontwikkeld?

Tafel 3: Positie van de dramaturg in een snel veranderende samenleving

Het zijn boeiende tijden. De wereld anno 2018 levert genoeg materiaal aan om als kunstenaar mee aan de slag te gaan. En terwijl we in de repetitiestudio werken wordt de samenleving diverser maar ook wispelturiger. Hoe sta je hierin als dramaturg? Hoe vertaal je actuele maatschappelijke evoluties in je dramaturgische praktijk? Hoe communiceer je die naar de kunstenaar? Of moet dramaturgie zich net verzetten tegen het tendentieuze? Moet dramaturgie zich bevinden op de kruising van engagement en reflectie, als een brug naar de rest van de samenleving?

Dat veel instellingen die brug willen slaan naar de samenleving is af te leiden uit ‘de terugkeer van de huisdramaturg’, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Een aantal instellingen spreken van  ‘stadsdramaturgie’. Hoe vullen deze huisdramaturgen van stadstheaters of stadsdramaturgen hun praktijk in? Hoe komt de dialoog met de stad tot stand? En welke positie nemen zij daar zelf in.

PRAKTISCH

  • Koffie en thee zullen er zijn. Bedankt Het TheaterFestival!
  • Wie grote honger krijgt kan na afloop in het festivalhart terecht voor het diner. Tickets kosten 14 EUR, cash te betalen. Je kan ook bij het Grand Café terecht.
  • Wie achteraf nog een voorstelling wil meepikken. Er zijn nog tickets voor Common Ground van Plaform-K & Benjamin Vandewalle/Platform K. 

Wat vooraf ging
Festival Cement (’s-Hertogenbosch, NL) stampte een aantal jaar terug Dag Dramaturgie uit de grond. Een gemoedelijke namiddag waarop dramaturgen zich samen met gastsprekers over één thema konden buigen. Na een aantal edities bleek dat heel wat dramaturgen nood hebben aan een duurzamer gesprek met collega’s. Vanuit die vaststelling kwam het initiatief om op zoek te gaan naar een manier om dit soort van momenten structureler te laten plaatsvinden. Onder impuls van Jeroen van Wijhe, Marijn Lems, Jasper Delbecke en Pim Cornelussen wordt onderzocht waar, wanneer en hoe we dit soort van bijenkomsten kunnen beleggen. Het Theaterfestival wordt een derde station waar halt wordt gehouden en waar hopelijk heel wat dramaturgen uit België en Nederland op af komen om hun ervaringen, kennis en frustraties met elkaar te delen. Volgende meeting voor in je agenda: zaterdag 30 maart in ‘s Hertogenbosch, terug op Festival Cement.

NIEUWSBRIEF

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief.

CONTACT

@ info@theaterfestival.be
het TheaterFestival Vlaanderen
Jan Van Rijswijcklaan 155
2018 Antwerpen

TICKETS

Kaaitheater
W www.kaaitheater.be
T +32 2 201 59 59
Gallaitstraat 76-78
1030 Schaarbeek