het Theater Festival

© Chris Houben transporteert ei van LLS Paleis naar het MAS in kader van het werk "Egg Terror In The Manufactory" in het kader van de expo : Dulle Griet: rebellie – provocatie – wanhoop – feminisme 05.10.2019 — 08.12.2019

Landschap in zicht! Maar hoe gaan we het verzorgen?

Kunstenpunt & Het TheaterFestival ism Sociaal Fonds Podiumkunsten

 

Eind juni vernemen we de beslissingen van de minister omtrent de werkingsmiddelen voor de periode 2023-2027. Hoe ziet het landschap er straks uit, en hoe gaan we ervoor zorgen? Op 9 september zoeken we naar een antwoord op die tweeledige vraag.

In de voormiddag presenteert Kunstenpunt een analyse en wijst ze op kansen en aandachtspunten. Die diepen we verder uit in een panelgesprek. Wat met uitstroom? Wat met landschapsversterkende rollen? Is ‘minder doen’ taboe of noodzaak? Wat is een zorgzame organisatie? De vraag: ‘hoe ons kunstenveld te verzorgen’, gaat immers niet enkel over organisaties maar vooral over de mensen die ervoor of ermee samenwerken.

Na de lunch kies je of je de handen uit de mouwen wil steken of meer voelt voor herbronning. Zo vinden er gesprekstafels over zorg plaats. Wanneer hebben mensen professionele zorg nodig? Hoe vermijd je dat het zover komt? En hoe bewandel je zelf de lijn tussen passie en zelfzorg? Voor wie rust nodig heeft is er een wandeling langs groene stiltezones in Gent. Take care.

 

DAGPROGRAMMA 

 

Voormiddag: Landschap in zicht!

 

09u00 – Iyengar Yoga


Optioneel, voor liefhebbers van elk niveau.

Heb je zin om mee te doen, loop om iets voor 9u binnen in makkelijke kledij. Wij voorzien een yogamatje en een Iyengar yogasessie aangepast aan ieders niveau. 

 

10u00 – Inloop (met koffie)

 

10u30 – Presentatie Kunstenpunt ‘Landschap in zicht!’ 

Sinds 24 juni weten we hoe de werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet worden verdeeld in 2023-2027. Kunstenpunt presenteert een analyse van de resultaten, en wijst op kansen en aandachtspunten. 

 

11u30 – Panelgesprek
Kunstenpunt heeft een toekomstbeeld geschetst, wat vinden we hiervan? Hoe kijken we naar het landschap? Wie moet voor wie / waarvoor zorgen? Wat is solidariteit in het kunstenveld van morgen? 

Panelleden: Delphine Hesters (mod.), Christa Criel, Sandra Raes Oklobdzija, Haider Al Timimi, Steven Vandervelden & Claïs Lemmens. 

 

13u00 – Lunch 

 

Namiddag: Hoe gaan we het verzorgen?

 

14u45 – Gesprekstafels

  • De groei ontgroeid?

Er zitten grenzen aan de groei, ook in de kunsten. Dat heeft niet enkel te maken met druk op tijd, middelen en de toegenomen kost van professioneel werken, maar ook met draagkracht. Sinds corona zien we een toegenomen uitval van mensen door ziekte en burn-out, soms tijdelijk maar ook vaak gedurende lange tijd. Moeten we dan afremmen en scherper kiezen? Kwalitatief verdiepen in plaats van activiteiten of schaal op te schroeven? Welke risico’s brengt dit met zich mee? Wat doet dat met goesting en ambitie? Hoe blijf je een stabiele partner en werkgever, en vooral: hoe organiseer je dat samen, als sector?

  • (ST)OP

Je kunt er niet naast kijken hoeveel mensen bezwijken onder stress, werklast en onzekerheid. We moeten betere tools ontwikkelen voor preventie van én omgang met burn-out. De kennis bestaat. Welke zijn de sleutels om die toe te passen in de kunsten, en wel voldoende in de diepte en zonder aan symptoombestrijding te doen?

  • Samen sturen

Al enkele jaren is horizontaliteit een trend in organisaties en collectieven in de kunsten. Gaandeweg is onze kennis erover gegroeid en meer genuanceerd geworden. Immers, geen machtsdeling zonder gedeelde verantwoordelijkheid, en is iedereen daartoe bereid en in staat? Collectiviteit moet afgewogen tegen langzamere beslissingsprocessen en soms minder specialisatie. Het omgekeerde – verticaliteit – kan dan weer leiden tot niet gedragen of zelfs slechte beslissingen, verdeeldheid en vervreemding. Hoe breng je de geest van horizontaliteit binnen in een klassiek gestructureerde werking? Welke inzichten brengen de pioniers ons bij?

  • Neurodiversiteit in de kunsten

Podiumkunstenaar Gorges Ocloo stelde onlangs in een interview: “Er moet meer openheid komen om mensen te aanvaarden die anders zijn.” Maar hoe moet dat? Hoe ga je dat kwetsbare gesprek op de juiste manier aan? Kunstenaar-onderzoeker Marijn Prakke doet er onderzoek naar en opent aan de hand van begrippen als ableism, neurodiversiteit en het sociale model van disability het gesprek hierover. Leidinggevenden en personeelsverantwoordelijken die willen bijleren over dit aspect van divers en inclusief werken, zijn van harte welkom. Ze worden wel verzocht vooral vragen te stellen en te luisteren.

  • Landschapsversterkers

Vorig jaar organiseerde Kunstenpunt op het TheaterFestival “Landschapsversterking in werking”, een publiek gesprek over de landschapsversterkende rol van tienjarige structuren binnen het nieuwe Kunstendecreet. Vandaag zijn die structuren bekend en zijn hun ambities neergeschreven in beleidsplannen. We weten echter ook dat lang niet alle zogenaamde “kerninstellingen” de financiering toegewezen krijgen waarop ze hadden gehoopt. Wat betekent dat voor hun landschapsversterkende plannen? Hoe ziet “landschapsversterking” eruit vanaf 2023? Kunnen we hierop als veld tot een gedeelde en complementaire visie komen?

  • Jokertafel 

De jokertafel is er voor wie nog een ander thema wenst aan te kaarten, gerelateerd aan zorgzaamheid in de kunsten; en/of voor wie zich graag laat verrassen; en/of voor wie liever reflecteert door het spelen van spelletjes. We leggen een aantal Kunstenpunt-spelklassiekers voor je klaar en we voorzien pen, papier en een notulist.

 

17u00 Einde

 

 

NIEUWSBRIEF

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief.

CONTACT

@ info@theaterfestival.be
het TheaterFestival Vlaanderen
Jan Van Rijswijcklaan 155
2018 Antwerpen

TICKETS

Kaaitheater
W www.kaaitheater.be
T +32 2 201 59 59
Gallaitstraat 76-78
1030 Schaarbeek