het Theater Festival

(c) Bart Grietens

Circus in cultuurcentra

Circuscentrum

Als woordeloos en sterk beeldend medium komt circus steeds vaker terecht in de programmering van de Vlaamse cultuurcentra. Samen met het circusprogramma van een kunstencentrum als Vooruit helpen ze mee het hardnekkige cliché dat ‘circus (enkel) voor kinderen is’ te ontkrachten.

Dit neemt niet weg dat het een moeilijke opgave blijft voor cultuurcentra om circus te plaatsen: naast de – vaak zware – technische vereisten speelt de relatieve onbekendheid van zowel binnen- als buitenlandse circuscompagnieën een remmende rol. Programmatoren van kleine en middelgrote cc’s hebben tijd noch middelen om intensief te gaan prospecteren. Jong talent staat zelden op het podium van een cultuurcentrum. Het lokale en regionale publiek moet als het ware opgevoed worden (er is meer in de wereld dan Cirque du Soleil).

Cultuurcentra moeten de kans krijgen om naast commerciële kleppers ook experimenteel circuswerk te programmeren en mogen hierbij niet afgerekend worden op een lagere publieksopkomst.

Met het programmatorenoverleg verzamelt Circuscentrum tweemaal per jaar tijdens de cultuurcentra die in circus geïnteresseerd zijn om over inhoudelijke en praktische issues te praten, om tips en tricks uit te wisselen, om nieuwe creaties te leren kennen en om mogelijke tournees op te zetten. We nodigen ook telkens een drietal circusartiesten/-gezelschappen uit om hun nieuwe creatie te pitchen. Dat zijn Kurt Demey (Rode Boom), Alexander Vantournhout (Not standing VZW) en Dieter Missiaen & Ief Gielis (die.f).

NIEUWSBRIEF

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief.

CONTACT

@ info@theaterfestival.be
het TheaterFestival Vlaanderen
Jan Van Rijswijcklaan 155
2018 Antwerpen

TICKETS

Kaaitheater
W www.kaaitheater.be
T +32 2 201 59 59
Gallaitstraat 76-78
1030 Schaarbeek