het Theater Festival

© Kunstenpunt

A Fair New World?! (2)

SOTA & Het TheaterFestival

Een tipje van de sluier

Daags na de ontmoetingsdag van Kunstenpunt & Het TheaterFestival op vrijdag 4 september, kijken kunstenaarsplatform State of the Arts (SOTA) & Het TheaterFestival  vooruit naar de toekomst. Welke aanzetten van die nieuwe wereld-met-corona zijn er al? Wat kunnen we doen om die dynamieken te versterken?

Kunstenaars die zonder inkomsten vallen, ongelijkheid die zich (ook in de kunsten) doorzet, te weinig werk- en speelplek, het al te witte karakter van de gesubsidieerde cultuursector, steeds meer maatschappelijke vragen bij de zin van kunstsubsidies, de groeiende ecologische dreiging: het zijn geen nieuwe uitdagingen, maar de jongste verkiezingsuitslag, de corona-crisis en Black Lives Matter hebben ze meer dan ooit op scherp gesteld. Het laatste jaar zijn we wakker geworden in een nieuwe werkelijkheid. Wat te doen? 

PROGRAMMA

  • Van 12u30 tot 18u geven SOTA & Het TheaterFestival in Tour & Taxis ruimte aan enkele concrete projecten die bovenstaande uitdagingen tackelen. Gespreid over twee blokken van anderhalf uur kan je aanschuiven aan twee gesprekstafels *** naar keuze. Denk aan thema’s als sociale bescherming voor kunstenaars, fair practice, ecologie in de kunsten… Samen verbinden we onze inzichten tot één grote muurtekening
  • Van 18u tot 19u eten we en verplaatsen we  ons naar Decoratelier, 20 minuten verderop.
  • Van 19u tot 22u30 geven SOTA & Het TheaterFestival in Decoratelier carte blanche aan Headquarters of the Mouvement, die al jaren aan concrete verandering werkt. Zij presenteren ons een programma dat een tipje van de sluiers oplicht over wat zich de afgelopen maanden ver weg van de schijnwerpers heeft afgespeeld in de grassroots. We geloven dat we daar als witte sector veel van op te steken hebben.

*** Er zijn twee blokken van gesprekstafels rond urgente kwesties voor het kunstenveld, ingedeeld volgens de vijf SOTA-principes van ‘fairness’: solidarity, trust, transparency, ecology & diversity. Je kan dus in elk blok één tafel kiezen. Daarvoor krijg je vooraf nog een mail na inschrijving.

GESPREKSTAFELS BLOK 1 

1) Face to face: kunstenaars en instellingen (transparancy / solidarity)
Hoe zijn instellingen omgegaan met de lockdown en met compensaties voor geannuleerde projecten? Daar bestaan veel verhalen en onduidelijkheden over. Eerst geven 10 artiesten en 5-6 medewerkers van Kaai, KVS, Zinnema, Het Depot, een CC… face to face inkijk in hun visies en financiële huishouden, daarna volgt een groepsgesprek: wat je altijd al eens wilde vragen aan organisaties…

2) Alternatieven voor het kunstenaarsstatuut (solidarity)
Politici raakten tijdens de lockdown zo gefrustreerd over hoe complex artiesten betaald worden, dat ze nu het kunstenaarsstatuut willen hervormen. Welke voorstellen willen we naar voren schuiven, voor de politiek zelf op ideeën komt? Een mix tussen brainstorm, informatie, buitenlandse voorbeelden en debat. Schuilt er een uitweg tussen het werknemers- en het zelfstandigenstatuut?

3) Verander het klimaat, Move Your Money (ecology)
Bij welke bank staat jouw geld of dat van je organisatie? Wist je dat KBC, BNP-Paribas, ING en Belfius nog steeds tientallen miljarden in fossiele brandstoffen investeren? In deze workshop openbaart FairFin kort de financiële mechanismen achter de klimaatopwarming, om daarna eerste hulp te bieden bij het switchen van bank. Verander de wereld vanuit je portemonnee.

4) Manifest ‘wij zien jullie’: wat gaan we doen? (diversity)
Half juni verscheen in Nederland een kraakheldere open brief tegen de aanhoudende witte strategieën van de kunsten: ‘Wij zien jullie’. Hoe gaan we daar als individu en als sector mee om? Welke initiatieven kunnen we zelf nemen? Een open gesprek op zoek naar een concrete uitkomst.

5) Allemaal in hetzelfde schuitje (solidarity)
Cultuur is tijdens corona sterk voor zichzelf moeten opkomen, net als zowat elke andere sector. Maar komt het er niet eerder op aan om cross-sectoraal de handen ineen te slaan, tegen de precariteit die niet alleen onze sector bedreigt? Hoe heeft covid er ingehakt in de zorg, het onderwijs, bij bedrijven en ongedocumenteerden? Een uitwisseling met mensen uit andere sectoren, zonder oogkleppen.

GESPREKSTAFELS BLOK 2 

6) Juist is juist, ook in de praktijk? (solidarity)
OKo ontwikkelde ‘Juist is Juist’: een kennisplatform en toolbox rond fair practice en fair pay in de kunsten. Wat zit erin? En vooral: wat kan eruit komen? Een workshop die je inzage geeft in de nodige tools om een juiste prijs te bedingen of te betalen. Elke verandering start nu eenmaal bij een goed idee van je individuele rechten en onze gezamenlijke principes.

7) Waarheen met Vlaanderen? (diversity)
Achter het huidige cultuurbeleid steekt een trotse Vlaamse agenda. Wat moeten we met dat streven naar erfgoed, nationale uitstraling, Vlaamse geschiedenis? Slikken, omarmen, bevechten, ironiseren? Een nodig gesprek over onze verhouding tot Vlaams-nationalisme, zeker wanneer die volgens de opiniepeilingen intussen een Vlaamse meerderheid zou vertegenwoordigen.

8) Een inclusief gesprek (diversity)
‘Inclusiviteit’ moet zowat het meest misbruikte woord van de afgelopen jaren zijn, maar hoe breng je het in de praktijk in een witte beweging als SOTA, en bij uitbreiding in de hele cultuursector? Alles begint bij horizontaliteit en een gelijk verdeelde spreekruimte. Een poging tot gesprek waarvan de vorm harmonieert met de inhoud: inclusiviteit in praktijk.

9) Doe de democratie (ecology / transparancy)
Op een zucht van een nieuw wereldrecord regeringsvorming moeten we het hebben over nieuwe modellen van democratie. Extinction Rebellion, mee aangedreven door kunstenaars, heeft een uitgewerkt voorstel voor een nationaal burgerparlement om de ecologische crisis aan te pakken. Wat kunnen we vanuit de cultuursector doen om het mee te ondersteunen? (Lees op voorhand graag het voorstel door voor deze workshop.)

10) Naar een nieuw Kunstendecreet (transparancy / trust)
De aangekondigde herziening van het Kunstendecreet zal mee invloed hebben op de kunstenpraktijk zoals we die nu kennen. Eind augustus reageerde een expertengroep al op die plannen met een stevige reflectienota. Wat willen wij vanuit de ervaring van kunstenaars extra benadrukken of nog op de agenda zetten? We informeren je kort over de relevante punten in de reflectienota en gaan samen de discussie aan, ook in aanloop naar het debat op 8 september over deze voorstellen.

Gedurende de hele dag zal er ook een stand zijn waar u direct online kunt bijdragen aan SOS Relief. Veel mensen zijn nog steeds in nood en zouden uw financiële steun kunnen gebruiken in deze corona-tijden!
Aanwezigen worden verwacht het hele programma te volgen. De dag vormt één concept: van een faire nieuwe wereld kan je niet in stukjes proeven.

NIEUWSBRIEF

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief.

CONTACT

@ info@theaterfestival.be
het TheaterFestival Vlaanderen
Jan Van Rijswijcklaan 155
2018 Antwerpen

TICKETS

Kaaitheater
W www.kaaitheater.be
T +32 2 201 59 59
Gallaitstraat 76-78
1030 Schaarbeek