het Theater Festival

2015 – Festivalleiding Hendrik De Smedt

di 08 sep 2015

© Dries Segers

© Dries Segers

“Projectsubsidies afbouwen vergroot alleen
het wantrouwen in de theaterwereld”

Het lijkt niet meteen de meest dankbare job: als interim-directeur enkele maanden de honneurs waarnemen van Het Theaterfestival, maar Hendrik De Smedt ziet het graag als een uitdaging. Hij was de juiste man op de juiste plaats om het roer tijdelijk over te nemen. Als je kan kiezen tussen een investering in één zware job in plaats van je energie te verstrooien over vijf opdrachten tegelijkertijd, dan is de keuze snel gemaakt. Een gesprek over de job van festivaldirecteur en over het nut en nadeel van een theaterfestival. — Stefan Moens

Is zo’n festival leiden een stresserende job?

Hendrik De Smedt: “Ja, er zijn twee periodes in de aanloop naar het eigenlijke festival waar toch wat stress bij komen kijken. In mei is dat de programmapuzzel van alle geselecteerde voorstellingen die gelegd moet worden. Het is wel jammer dat we Colossus van Stef Lernous van Abattoir Fermé niet hebben kunnen hernemen, maar we moesten kiezen tussen deze voorstelling of twee à drie andere stukken. Agendaproblemen zorgden ervoor dat ook Revue Ravage, The Fountainhead en Medea niet hernomen konden worden. Een tweede periode waar wat stress komt bij kijken, is wanneer alles klaar is en het er op aan komt het publiek naar de voorstellingen te brengen…”

Dit jaar is een speciaal jaar: Het Theaterfestival bestaat 25 jaar, maar een echt feestprogramma is het niet geworden.

“De jury heeft beslist om het extra budget dat voorzien was voor de viering te besteden aan het programma zelf, dus aan de gezelschappen. Dit, in plaats van het geld uit te geven aan een feestprogramma in de rand van het festival. Ik vind dat de perfecte manier om het jarige Theaterfestival te vieren.”

Ook nieuw dit jaar is dat er voor het eerst niet-Brusselse culturele centra bij Het Theaterfestival betrokken worden. Er is in het programma zelfs een tocht die het publiek van het Kaaitheater via korte presentaties en artistieke interventies naar de rand van de stad brengt.

“Dat engagement om met culturele centra in de rand een connectie te maken is er gekomen op vraag van die culturele centra zelf, namelijk CC Strombeek en CC Westrand in Dilbeek. Dat past perfect in een grootstedelijke gedachte. Bovendien kwam ons dat goed uit want de selectie is zo ruim dat er meer zalen en andere locaties nodig waren. De culturele centra dragen ook logistiek bij tot het festival. Zij maken, net zoals WIELS, ook gebruik van hun eigen netwerk en betrekken hun publiek, wat het draagvlak van Het Theaterfestival ook substantieel vergroot. Strombeek is ook niet zo ver, met tram 3 ben je er in een mum van tijd. Die verre afstand zit vooral in de hoofden van sommige Brusselaars.”

De culturele sector heeft zwaar moeten inleveren en Het Theaterfestival vormt daarop geen uitzondering. Je haalde in de pers ook uit naar die besparingsmanie.

“We zijn teleurgesteld en zelfs verdwaasd over die ondoordachte besparingsijver, maar vooral het afbouwen van projectsubsidies vind ik een heel ongelukkige keuze. De sector heeft de besparingen vrij gelaten ondergaan omdat men rekening hield met de conjunctuur en dat de projectsubsidies gevrijwaard zouden blijven. Maar we zien nu dat net het omgekeerde gebeurt. Dat is volgens mij een heel slechte beslissing, want die projecten vormen juist de humus van onze sector. Ik ken uit mijn ervaring die realiteit: de kunstenaars die afhangen van projectsubsidies worden al zo slecht betaald, zij leven in een precaire situatie en nu moeten ze daar bovenop nog eens extra inleveren… Heel het netwerk komt daardoor onder stress te staan, en uiteindelijk gaat het over amper één miljoen euro. Ik vind het eigenaardig dat een minister zelfs dat bedrag niet kan vinden…”

Is ook voor jou Het Theaterfestival een gelegenheid om gemiste stukken van het afgelopen jaar te gaan bekijken?

“Ik moet hier een zware bekentenis maken: ik heb geen enkele voorstelling uit de selectie gezien. Ik zal dus heel graag mijn achterstand inhalen. Ik heb het laatste jaar heel hard moeten studeren, want ik volg momenteel een MBA aan de Vlerick Management School en bovendien heb ik nog een zoontje van één jaar.”

Wat is nu eigenlijk de rol van Het Theaterfestival? Is het de bedoeling dat de podiumsector een balans opmaakt of is het gewoon een gelegenheid om de best of van het afgelopen jaar voor een breder publiek aan te bieden?

“De rol van Het Theaterfestival is sterk geëvolueerd. Vroeger was het overigens nog echt een theaterfestival van Vlaanderen én Nederland. We vieren dit jaar dus eigenlijk het 25-jarige bestaan van de Vlaamse versie. En de meningen over het belang van zo’n theaterfestival aan het begin van het nieuwe seizoen lopen uiteen. Er is daar jarenlang over gediscussieerd. Het is opvallend dat het dit jaar heel stil was toen de selectie bekend werd gemaakt. Blijkbaar is er toch een consensus over de keuze. Je kan met zo’n selectie twee richtingen uit: vroeger koos men vooral voor de meest belangwekkende voorstellingen. Voorstellingen waarvan je vindt dat het mijlpalen zijn binnen de sector, die belangrijk zijn voor het theatermedium an sich. Maar je kan ook gewoon opteren voor de beste voorstellingen van het jaar en op die manier een breder publiek aanspreken, zoals Els De Bodt dat is beginnen doen. Zo’n selectie bestaat uit voorstellingen die hun kwaliteit en succes in het afgelopen jaar al hebben bewezen. Het Theaterfestival is dan een manier om een nieuwe publiek aan te boren. Zo kan Het Theaterfestival een repertoire creëren en kan het tegelijkertijd de tijd en de plaats bieden om kritisch te reflecteren op dat repertoire.”

Het Theaterfestival lanceert dit jaar ook een ludieke actie. Wat is daar de bedoeling van?

“Er is een postkaartactie waarbij we inspelen op een slogan die de Vlaamse overheid gebruikt in zijn communicatie: ‘Verbeelding werkt’. We maken een postkaart met een aangepast logo van de Vlaamse overheid en roepen de Vlaamse overheid op om de verbeelding dan ook te laten werken!”

Tags: , ,