18 MAART - MUNTPLEIN - Brussel - sans papiers zingen de Brabançonne in de drie landstalen

Thomas Bellinck (INT)
18 MAART - MUNTPLEIN - Brussel - sans papiers zingen de Brabançonne in de drie landstalen

Thomas Bellinck (INT)
18 MAART - MUNTPLEIN - Brussel - sans papiers zingen de Brabançonne in de drie landstalen
Container_HIGH10.jpg
Op diverse locaties | € gratis
De Keuze 09
Door: Thomas Bellinck, Hendrik De Smedt, Bader, Rachid, Mourad, Abdoulkarim, Patrick, Ibrahima, Rachid, Francis, Constance, Arne Leurentop, studenten en docenten Rits, KVS en Forum Asiel en Migraties.
Foto: Joram Van Holen
Duur: Thomas Bellinck sprak op 27/08 een tekst uit bij de opening van Het Theaterfestival. |

NL.
Op 18/03/’08 sluiten de federale onderhandelaars een regeerakkoord waarin o.a. de krachtlijnen worden uitgezet voor een “humaan, evenwichtig en kordaat migratiebeleid”. Een jaar later schittert dit migratiebeleid door haar afwezigheid.
Enkele organisaties besluiten deze weinig memorabele verjaardag van het onuitgevoerde regeerakkoord te vieren als ‘de dag van de nalatigheid’.
Als een platform voor artistieke ‘odes aan de sans papiers’ plaatst de kunsthogeschool Rits, in samenwerkingmet de KVS en het Forum Asiel en Migraties, op 18/03/’09 een scheepscontainer op het Muntplein, pal voor de schouwburg waar België ooit ontstond. In een herdenkingsceremonie aan dit ‘tijdelijke monument voor de onbekende sans-papiers’ nodigt Thomas Bellinck enkele van de hongerstakers uit om de nationale hymne te zingen in de drie landstalen. Een vergeten volkslied borrelt op uit nieuwe monden. Voor een waardige regulering voor mensen zonder papieren.

FR.
Le 18/03/’09, l’école Rits organise, en collaboration avec le KVS et le Forum Asile et Migrations, une série d’actions et d’interventions dans un conteneur maritime à la place de la Monnaie. Lors d’une action – une initiative de Thomas Bellinck – des sans-papiers chantent la Brabançonne dans trois langues nationales. L’hymne national, oublié de tous, rejaillit dans de nouvelles bouches, pour une régularisation digne des personnes sans papiers.

EN.
In cooperation with KVS and Forum Asiel en Migraties, Rits organized on 18/03/’09 a series of artistic actions and interventions in a shipping container on the Muntplein. During one of those acts sans papiers sing the Belgian anthem in the three national languages. The originator of this initiative is Thomas Bellinck. The forgotten anthem stirs up from new voices, asking for a dignified regulation of people without passports.